Tanfolyam

Kedvtelési célú vitorlás kishajó vezető

 • Európa belvizein (csatornák, folyók, tavak) érvényes képesítés a helyi szabályozások figyelembe vételével
 • A hajótest hossza a nem érheti el a 20 métert és maximum 12 fő tartózkodhat a fedélzeten
 • A motor teljesítménye és a vitorla felülete sincsen limitálva
 • Nem használható tengeri hajózásra

Az elméleti oktatást bármikor el tudják kezdeni diákjaink, mivel e-larning-es felületünk ezt lehetővé teszi. A tananyag tartalmazza az összes tesztkérdést is, tehát ezt nem kell külön megvásárolni, mint a legtöbb iskolánál. A legfontosabb, hogy az elméleti vizsgára alaposan készüljenek fel, ami kemény dió, de csak egyszer kell megtanulni. Az elméleti vizsgák időpontjait úgy alakítottuk ki, hogy egy esetleges sikertelen vizsga esetén legyen lehetőség pótvizsgán részt venni a gyakorlati vizsga előtt, hiszen ez is a gyakorlati vizsgára bocsájtás feltétele.

A vitorlás gyakorlati képzés ideje 4 nap, amit balatonfüredi bázis kikötőnkben, a Kékszalag Port-ban tartunk.

Gyakorlati tanfolyamok időpontjai:

Szabadságkímélő 2 hétvégés kezdő tanfolyamaink Megszakítás nélküli 6 napos kezdő tanfolyamaink (péntektől szerdáig) Elméleti Vizsgaidőpontok (Budapest) Gyakorlati vizsgaidőpont
(Balatonfüred)
június 9 – 11. és június 16 – 18. június 9 – 14. június 15.
vagy
június 22.
június 26.
június 30 – július 2. és július 7 – 9. június 30 – július 5. július 13.
vagy
július 20.
július 24.
július 14 – 16. és július 21 – 23. július 14 – 19. július 20.
vagy
július 27.
július 24.
vagy
augusztus 7.
július 28 – 30. és augusztus 4 – 6. július 28 – augusztus 2. augusztus 10.
vagy
augusztus 17.
augusztus 21.
vagy
augusztus 28.
augusztus 11 – 13. és augusztus 18 – 20. augusztus 11 – 16. augusztus 17.
vagy
augusztus 24.
augusztus 21.
vagy
augusztus 28.
szeptember 1 – 3. és szeptember 8 – 10. szeptember 1 – 6. szeptember 14.
vagy
szeptember 21.
szeptember 25.
szeptember 29 – október 1. és október 6 – 8. október 12.
vagy
október 26.
október 30.
október 20 – 22. és október 27 – 29. október 26. október 30.
november 3 – 5. és november 10 – 12. november 9.
vagy
november 16.
noevember 20.
december 1 – 3. és december 8 – 10. december 7.
vagy
december 14.
december 18.

A vizsga előtti nap lehetőség van gyakorolni, aminek a díja 30.000.- Ft

 

Az elméleti vizsga helyszínének Budapestet jelöljük meg alapesetben, melyet a 1113 Bp, Váci út 188-as szám alatt tartanak. Ha van rá mód és igény, az alábbi helyszínekre tudjuk átjelentkeztetni diákjaink vizsgáját: Győr, Szeged, Miskolc, Siófok, Mohács. Ezt már a tanfolyamra történő regisztráláskor jelezni kell. Teszt alapú az elméleti vizsga, ami érintőképernyős, számítógépes. Témakörönként legalább 75%-os eredményt kell elérni. Az alábbi tantárgyakból lesznek tesztek:

 

 • Hajózási Szabályzat (HSZ)
 • Hajózási ismeretek vitorlás kishajó
  • Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia
  • Hajóelmélet, hajóépítés, hajógéptan
  • Hajóvezetés tan
  • Elsősegélynyújtás
  • Vitorlázás elmélet

Amit a vizsgáról tudni kell

Gyakorlati vizsgán csak az vehet részt, aki az összes elméleti vizsgakörön megfelel.

A vizsgázó az alábbi, a vizsgabiztos által kiosztott feladatok végrehajtásával ad számot felkészültségéről. A hajóba történő beszállás előtt:

– A vizsgázó ismerteti a gyakorlati vizsga során érintett vízterületre vonatkozó helyi szabályokat, a vízi út hajózási viszonyait. A vizsgázó számot ad a vizsgabiztos által kiválasztott, az I. mellékletben feltüntetett csomó/csomók ismeretéről, használatáról, megkötési módjáról. A hajó indulásra történő előkészítése, ellenőrzése során a vizsgázók mindegyike, külön feladatot kap. A feladat meghatározásnak megfelelően, ezek végrehajtása szóban vagy gyakorlatban történik. A feladatok tárgykörei:

 • a hajótest
 • kormányberendezés, irányváltó és propulzió
 • a motor és az ellenőrző műszerei
 • a vitorlázat
 • az álló és mozgó kötélzet
 • a vitorlás hajó felszerelése
 • a vitorlás hajó leszerelése
 • a kötelező felszerelések
 • hajólevél, hajóbizonyítvány értelmezése / hajózáshoz szükséges okmányok
 • kötelező felszerelés ismertetése
 • az egyéb felszerelések (árboc, veretek, csigák, stb.)
 • mentőeszközök ismertetése és használata.

A vizsgázó megfelelt, ha hibapontjainak aránya (nem megfelelőnek értékelt elemek száma) nem haladja meg a 20%-ot. A vizsgabiztos utasítására, a vizsgahelyszín és a vizsgahajó adottságainak megfelelően, az alábbi hajóvezetői feladatokat kell gyakorlatban végrehajtani:

Vitorlás kishajó-vezető vizsga esetében:

 • elindulás úszóműről, partról, bójáról más hajótól vagy horgonyról, kötélsorrend ismertetése,
 • a vizsgázó hajóvezetői ténykedése, feladatok kiosztása a hajó műveletezését segítő személyek számára,
 • vitorlás kishajó menetre való felszerelése vitorlázáshoz,
 • hajózás negyed-, fél-, háromnegyed- és hátszélben; iránytartás (vitorlával való haladás során a vitorlákat mindig a széliránynak megfelelően kell állítani),
 • fordulás, perdülés (halzolás), szélbeállás, elindulás a vizsgabiztos által megadott irányba,
 • vízből mentés (csáklya használata megengedett),
 • kitérési és biztonsági szabályok ismerete, betartása,
 • vitorlás hajó leszerelése kikötés előkészítése,
 • kikötés úszóműhöz, parthoz, bójához más hajóhoz vagy horgonyra állás, kötélsorrend ismertetése.

A vizsgafeladatok elvégzése során (a vizsgázó hajóból történő kiszállása előtt), a vizsgabiztos döntése alapján, egyszeri alkalommal biztosítani lehet, hogy a nem megfelelően végrehajtott feladatot a vizsgázó újból megkísérelje kivitelezni, kivéve az alábbi kiemelt feladatokat, amikor a vizsga – a többi elvégzett vizsgafeladat sikerességtől függetlenül – „nem felelt meg (B)” minősítéssel zárul:

 • Mentés végrehajtása során a mentendő megközelítése rossz irányból történik (folyóvízen völgymenetben, állóvízen szél felől, illetve fél-, háromnegyed- vagy hátszélben).
 • Mentés végrehajtása során a mentendő a szél alatti vagy a sodrás alatti oldalon van a mentés pillanatában.
 • Amikor a mentendő a hajó mellett van a motor előre-, vagy hátramenetbe van kapcsolva, vitorlás hajóval történő mentéskor a vitorlák nincsenek „kilobogtatva”.
 • A mentés meghiúsul, mert a mentendő a hajóból nem érhető el.
 • A hajónak a mentés pillanatában számottevő sebessége van.
 • Vitorlás hajóval történő spontán halzolás, spontán fordulás, fordulási feladatnál halzolás, halzolási feladatnál fordulás végrehajtása.
 • A hajó felelős vezetője (oktató) szóbeli instrukciót ad, vagy beavatkozik a hajó vezetésébe.
 • A hajóvezetői vizsgafeladatok végrehajtása közben a közlekedési szabályok megsértése esetében.
 • Amennyiben a vizsga során, a saját vagy idegen hajó épsége vagy az emberek testi épsége veszélybe kerül.

A vizsgát „nem felelt meg (B)” minősítéssel kell lezárni akkor is, ha a vizsga végeztével a nem megfelelőnek értékelt vizsgafeladatok aránya meghaladja a kiadott összes feladat 30%-át.

 • a jelentkezési lap letöltése oldalunkról
 • betöltött 18. életév gyakorlati vizsgán, betöltött 17. életév elméleti vizsgán (jelentkezéskor személyi igazolvány másolatot kell csatolni)
 • orvosi alkalmassági vizsgálat (megegyezik a személygépjárművökhöz szükséges vizsgálattal, háziorvosnál beszerezhető)
 • nyilatkozat az úszástudásról (jelentkezési lapon)
 • minimum alapfokú iskolai végzettség (fénymásolat az iskolai bizonyítványról)
 • kiegyenlített vizsgadíj (igazolás csatolása szükséges)
 • aláírt képzési szerződés
 • gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki nem áll az adott vízi jármű vezetésétől való eltiltás hatálya alatt. Ezt a feltételt a Vizsgaközpont a hatósági nyilvántartás alapján ellenőrzi
 • aláírt képzési szerződés és Hajózási Hatóság által jóváhagyott képzés elvégzéséről szóló igazolás benyújtása

A sikeres vizsgát követően a Hatóság 30 napon belül állítja ki a képesítéseket, melyet az ügyfélszolgálatukon vehet át, vagy egy Ön által megadott címre postázzuk. Elő- és utószezonban általában a határidőnél hamarabb, főszezonban néha csúszással állítja ki a hatóság az okmányt.

A hatósági vizsgadíj összege 30.000.- Ft, amit a hatóságnak direkte kell elutalni, de nem feltétele a tanfolyamon való részvételnek, ezért nem kell a tanfolyamdíjával egy időben kiegyenlíteni. A befiztésről szóló igazolást iskolánk számára megküldeni a oktatás@vizenjo.hu e-mailcímre a többi dokumentummal egyetemben!

Magánoktatás: 20.000.- Ft/óra(oktató és hajó együttesen)

Vizsga előtti napon történtő extra csoportos oktatás: 30.000.- Ft

Pótvizsgák díja      

Pótvizsga ügyintézés: 5.000.- Ft/ alkalom

Írásbeli: 6.000.- Ft / tesztlap

Gyakorlati: 18.000.- Ft

Vizsga információk

 

Elméleti vizsga Gyakorlati vizsga(vitorlás+motoros)
Március 23.
Április 06. Április 19.
Május 04. Május 17.
Június 15 vagy 22. Június 26.
Július 13., 20., 27. Július 24.
Augusztus 10., 17., 24. Augusztus 07., 21., 28.
Szeptember 14. vagy 21. Szeptember 25.
Október 12. vagy 26. Október 30.
November 9. vagy 16. November 20.
December 7. vagy 14. December 18.

 

 

Tanfolyamdíjak

Kedvtelési célú vitorlás kishajó vezető (VITORLÁS) tanfolyam díja: 180.000,- Ft

Hatósági vizsgaköltség(Az okmánykiállítás díját is tartalmazza): 60.800,- Ft

Gyakorló tesztrendszer: A tanfolyam díja tartalmazza!!! (120 napig díjmentes)

Orvosi vizsgálat díja: egyénileg

Pótvizsga vagy halasztott vizsga ügyintézése: 5.000.- Ft /fő/alkalom

Magánoktatás: 20.000.- Ft/óra(oktató és hajó)

Pótvizsgák díja:

 • írásbeli: 10.000.- Ft / tesztlap
 • gyakorlati: 26.000.- Ft/ hajó

A megkezdett elméleti vizsgát 1 éven belül be kell fejezni. Ha ez nem történik meg, minden tárgyból újra kell vizsgázni!

Elméleti és gyakorlati vizsga között maximum 18 hónap telhet el. Ha nem sikerül abszolválni, a teljes vizsgát újra kell kezdeni!

Sikertelen vizsga esetén pótvizsgadíj befizetésével és a pótvizsga jelentkezési lap kitöltésével lehet újra vizsgázni.

Az elméleti vizsgára nincsen kihatással az időjárás, így azt minden esetben megtartják. A gyakorlati vizsga szélcsend esetén elmarad. Másodfokú viharjelzésben is elmaradhat a vizsga vagy közös megegyezés esetén kimegyünk a vízre vizsgázni. Ha meghiúsul a vizsganap a természet viszontagságai miatt, akkor iskolánk következő meghirdetett időpontjában van lehetőség számot adni tudásunkról.

Ha nem tud részt venni a vizsgán, azt e-mailben jelezni kell felénk legalább 48 órával a vizsga előtt. A képzőszervnek, vagyis nekünk legkésőbb a vizsgát megelőző munkanap délelőtt 9:00-ig el kell juttatnunk a lemondást a Hatósághoz. Az e-Hivatalon keresztül mindenki lemondhatja saját magának is.

Amennyiben ez nem történik meg, a hallgatónak a teljes vizsgadíjat újra be kell fizetni, ha legközelebb vizsgára jelentkezik!

Az KAV (vizsgáztatás)elérhetőségei:

Levelezési cím: KAVHajózási Vizsgáztatási Főosztály 1138. Budapest Váci út 188.

Telefonszám: +36 1 510 0101+36 1 814 1800

E-mail: hajozas@kavk.hu

A vizsgára hozza el személyi igazolványát és 2 db kéken vagy feketén író tollat. A vizsgák pontban 9-kor kezdődnek, ezért kérjük, legkésőbb 3/4 9-re jelenjen meg.