Tanfolyam

Kedvtelési célú kisgéphajó vezető

 • Európa belvizein (csatornák, folyók, tavak) érvényes képesítés a helyi szabályozások figyelembe vételével
 • A hajótest hossza a nem érheti el a 20 métert és maximum 12 fő tartózkodhat a fedélzeten
 • A motor teljesítménye  sincsen limitálva
 • Nem használható tengeri hajózásra
 • A kisgéphajó vezetői képesítés tavainkon (kivéve Tisza-tó) csak elektromos hajó vezetésére jogosít, ellenben sok folyóvizünkön használható robbanómotor

Az elméleti oktatást bármikor el tudják kezdeni diákjaink, mivel e-larning-es felületünk ezt lehetővé teszi. A tananyag tartalmazza az összes tesztkérdést is, tehát ezt nem kell külön megvásárolni, mint a legtöbb iskolánál. A legfontosabb, hogy az elméleti vizsgára alaposan készüljenek fel, ami kemény dió, de csak egyszer kell megtanulni. Az elméleti vizsgák időpontjait úgy alakítottuk ki, hogy egy esetleges sikertelen vizsga esetén legyen lehetőség pótvizsgán részt venni a gyakorlati vizsga előtt, hiszen ez is a gyakorlati vizsgára bocsájtás feltétele.

A kisgéphajó gyakorlati képzés ideje 1+1 nap. Az időpontot diákjainkkal külön egyeztetjük.

A +1 nap a vizsga előtti gyakorlónapot jelenti, amikor lehetőség nyílik felfrissíteni tudásunkat. Nem tölt ki egy egész napot.

FIGYELEM! Az idei évtől érvényben lévő szabályozások értelmében a Balatonon csak 20 KW-nál nagyobb teljesítményű elektromos kisgéphajóval lehet kedvtelési célú kisgéphajó vezetői tanfolyamot és vizsgát tartani. Robbanómotorral tilos!!!

Alkalmazkodva  a helyzethez, elindítottuk egy megfelelő hajó beszerzését, melynek beérkezése július elejére várható. A május-i és június-i kisgéphajó gyakorlati oktatásokat partneriskolánk fogja tartani Budapesten (a városközponttól 20 percre) a Ráckevei- (Soroksári-) Duna-ágban, Soroksáron.

Címe: 1239 Budapest, Horgász part 5/A.

Az elméleti vizsga helyszínének Budapestet jelöljük meg alapesetben, melyet a 1113 Bp, Váci út 188-as szám alatt tartanak. Ha van rá mód és igény, az alábbi helyszínekre tudjuk átjelentkeztetni diákjaink vizsgáját: Győr, Szeged, Miskolc, Siófok, Mohács. Ezt már a tanfolyamra történő regisztráláskor jelezni kell. Teszt alapú az elméleti vizsga, ami érintőképernyős, számítógépes. Témakörönként legalább 75%-os eredményt kell elérni. Az alábbi tantárgyakból lesznek tesztek:

 

 • Hajózási Szabályzat (HSZ)
 • Hajózási ismeretek kisgéphajó
  • Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia
  • Hajóelmélet, hajóépítés, hajógéptan
  • Hajóvezetés tan
  • Elsősegélynyújtás

Amit a vizsgáról tudni kell

Gyakorlati vizsgán csak az vehet részt, aki az összes elméleti vizsgakörön megfelel.

A vizsgázó az alábbi, a vizsgabiztos által kiosztott feladatok végrehajtásával ad számot felkészültségéről. A hajóba történő beszállás előtt:

– A vizsgázó ismerteti a gyakorlati vizsga során érintett vízterületre vonatkozó helyi szabályokat, a vízi út hajózási viszonyait. A vizsgázó számot ad a vizsgabiztos által kiválasztott, az I. mellékletben feltüntetett csomó/csomók ismeretéről, használatáról, megkötési módjáról. A hajó indulásra történő előkészítése, ellenőrzése során a vizsgázók mindegyike, külön feladatot kap. A feladat meghatározásnak megfelelően, ezek végrehajtása szóban vagy gyakorlatban történik. A feladatok tárgykörei:

 • a hajótest
 • kormányberendezés, irányváltó és propulzió
 • a motor és az ellenőrző műszerei
 • a kötelező felszerelések
 • hajólevél, hajóbizonyítvány értelmezése / hajózáshoz szükséges okmányok
 • kötelező felszerelés ismertetése
 • mentőeszközök ismertetése és használata.

A vizsgázó megfelelt, ha hibapontjainak aránya (nem megfelelőnek értékelt elemek száma) nem haladja meg a 20%-ot. A vizsgabiztos utasítására, a vizsgahelyszín és a vizsgahajó adottságainak megfelelően, az alábbi hajóvezetői feladatokat kell gyakorlatban végrehajtani:

Kisgéphajó-vezető vizsga esetében:

 • elindulás kikötőből, úszóműről, partról, bójáról más hajótól vagy horgonyról, kötélsorrend ismertetése,
 • a vizsgázó hajóvezetői ténykedése, feladatok kiosztása a hajó műveletezését segítő személyek számára,
 • hajózás lassú menetben, iránytartás, fordulás, „nyolcasok” végrehajtása,
 • szűk helyen való manőverezés (Y-forduló),
 • hajózás nagy sebességgel, siklásban (amennyiben a hajó alkalmas a siklásra), iránytartás, fordulás, trimmhelyzet megfelelő beállítása,
 • vízből mentés (csáklya használata megengedett),
 • kitérési és biztonsági szabályok ismerete, betartása,
 • hátramenet és hátrameneti fordulás,
 • kikötés úszóműhöz, parthoz, bójához más hajóhoz vagy horgonyra állás, kötélsorrend ismertetése,
 • megállás parthoz képest hegymenetben, völgymenetben.

A vizsgafeladatok elvégzése során (a vizsgázó hajóból történő kiszállása előtt), a vizsgabiztos döntése alapján, egyszeri alkalommal biztosítani lehet, hogy a nem megfelelően végrehajtott feladatot a vizsgázó újból megkísérelje kivitelezni, kivéve az alábbi kiemelt feladatokat, amikor a vizsga – a többi elvégzett vizsgafeladat sikerességtől függetlenül – „nem felelt meg (B)” minősítéssel zárul:

 • Mentés végrehajtása során a mentendő megközelítése rossz irányból történik (folyóvízen völgymenetben, állóvízen szél felől, illetve fél-, háromnegyed- vagy hátszélben).
 • Mentés végrehajtása során a mentendő a szél alatti vagy a sodrás alatti oldalon van a mentés pillanatában.
 • Amikor a mentendő a hajó mellett van a motor előre-, vagy hátramenetbe van kapcsolva.
 • A mentés meghiúsul, mert a mentendő a hajóból nem érhető el.
 • A hajónak a mentés pillanatában számottevő sebessége van.
 • A hajó felelős vezetője (oktató) szóbeli instrukciót ad, vagy beavatkozik a hajó vezetésébe.
 • A hajóvezetői vizsgafeladatok végrehajtása közben a közlekedési szabályok megsértése esetében.
 • Amennyiben a vizsga során, a saját vagy idegen hajó épsége vagy az emberek testi épsége veszélybe kerül.

A vizsgát „nem felelt meg (B)” minősítéssel kell lezárni akkor is, ha a vizsga végeztével a nem megfelelőnek értékelt vizsgafeladatok aránya meghaladja a kiadott összes feladat 30%-át.

 • a jelentkezési lap letöltése oldalunkról
 • betöltött 18. életév gyakorlati vizsgán, betöltött 17. életév elméleti vizsgán (jelentkezéskor személyi igazolvány másolatot kell csatolni)
 • orvosi alkalmassági vizsgálat (megegyezik a személygépjárművökhöz szükséges vizsgálattal, háziorvosnál beszerezhető)
 • nyilatkozat az úszástudásról (jelentkezési lapon)
 • minimum alapfokú iskolai végzettség (fénymásolat az iskolai bizonyítványról)
 • kiegyenlített vizsgadíj (igazolás csatolása szükséges)
 • aláírt képzési szerződés
 • gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki nem áll az adott vízi jármű vezetésétől való eltiltás hatálya alatt. Ezt a feltételt a Vizsgaközpont a hatósági nyilvántartás alapján ellenőrzi
 • aláírt képzési szerződés és Hajózási Hatóság által jóváhagyott képzés elvégzéséről szóló igazolás benyújtása

A sikeres vizsgát követően a Hatóság 30 napon belül állítja ki a képesítéseket, melyet az ügyfélszolgálatukon vehet át, vagy egy Ön által megadott címre postázzuk. Elő- és utószezonban általában a határidőnél hamarabb, főszezonban néha csúszással állítja ki a hatóság az okmányt.

A hatósági vizsgadíj összege 30.000.- Ft, amit a hatóságnak direkte kell elutalni, de nem feltétele a tanfolyamon való részvételnek, ezért nem kell a tanfolyamdíjával egy időben kiegyenlíteni. A befiztésről szóló igazolást iskolánk számára megküldeni a oktatás@vizenjo.hu e-mailcímre a többi dokumentummal egyetemben!

Magánoktatás: 12.700.- Ft/óra(oktató és hajó)

Pótvizsgák díja      

Írásbeli: 6.000.- Ft / tesztlap

Gyakorlati: 18.000.- Ft

Vizsga információk

 

Elméleti vizsga Gyakorlati vizsga(vitorlás+motoros)
március 30. április 13.
április 27. május 11.
június 1. június 15.
június 29. július 13.
július 20. augusztus 3.
augusztus 15. augusztus 31.
szeptember 12. szeptember 28.
október 26. november 9.
november 21. december 7.

Tanfolyamdíjak

Kedvtelési célú kisgéphajó vezető (MOTOROS) tanfolyam díja: 95.000,- Ft

Hatósági vizsgaköltség: 30.000,- Ft

A jogosítvány (biztonsági kártyaformátumú okmány) kiállításának hatósági díja: 13.000,- Ft.

Gyakorló tesztrendszer: A tanfolyam díja tartalmazza!!! (30 napig díjmentes)

A vizsgabizottság kiszállási díját iskolánk átvállalja!

Orvosi vizsgálat díja: egyénileg

Pótvizsga vagy halasztott vizsga ügyintézése: 5.000.- Ft /fő/alkalom

Magánoktatás: 12.700.- Ft/óra(oktató és hajó)

Pótvizsgák díja:

 • írásbeli: 7.000.- Ft / tesztlap
 • gyakorlati: 18.000.- Ft/ hajó

A megkezdett elméleti vizsgát 1 éven belül be kell fejezni. Ha ez nem történik meg, minden tárgyból újra kell vizsgázni!

Elméleti és gyakorlati vizsga között maximum 18 hónap telhet el. Ha nem sikerül abszolválni, a teljes vizsgát újra kell kezdeni!

Sikertelen vizsga esetén pótvizsgadíj befizetésével és a pótvizsga jelentkezési lap kitöltésével lehet újra vizsgázni.

Az elméleti vizsgára nincsen kihatással az időjárás, így azt minden esetben megtartják. Kisgéphajó vezetői vizsga esetén minden időjárási körülményben végre kell tudni hajtani a feladatokat, tehát az időjárás nem befolyásolja a vizsga menetét.

Ha nem tud részt venni a vizsgán, azt e-mailben jelezni kell felénk legalább 48 órával a vizsga előtt. A képzőszervnek, vagyis nekünk legkésőbb a vizsgát megelőző munkanap délelőtt 9:00-ig el kell juttatnunk a lemondást a Hatósághoz. Az e-Hivatalon keresztül mindenki lemondhatja saját magának is.

Amennyiben ez nem történik meg, a hallgatónak a teljes vizsgadíjat újra be kell fizetni, ha legközelebb vizsgára jelentkezik!

Az KAV (vizsgáztatás)elérhetőségei:

Levelezési cím: KAVHajózási Vizsgáztatási Főosztály 1138. Budapest Váci út 188.

Telefonszám: +36 1 510 0101+36 1 814 1800

E-mail: hajozas@kavk.hu

A vizsgára hozza el személyi igazolványát és 2 db kéken vagy feketén író tollat. A vizsgák pontban 9-kor kezdődnek, ezért kérjük, legkésőbb 3/4 9-re jelenjen meg.