Tanfolyam

Hivatásos vagy szolgálati célú kisgéphajó vezető

 • Európa belvizein (csatornák, folyók, tavak) érvényes képesítés a helyi szabályozások figyelembe vételével
 • A hajótest hossza a nem érheti el a 20 métert és maximum 12 fő tartózkodhat a fedélzeten
 • A motor teljesítménye és a vitorla felülete sincsen limitálva
 • Nem használható tengeri hajózásra
 • Ott használható, ahova a vonalvizsga szól
 • Szolgálati vagy kereseti célra használható

Az elméleti oktatást bármikor el tudják kezdeni diákjaink, mivel e-larning-es felületünk ezt lehetővé teszi. A tananyag tartalmazza az összes tesztkérdést is, tehát ezt nem kell külön megvásárolni, mint a legtöbb iskolánál. A befizetéstől számított 120 napig áll rendelkezésre. A legfontosabb, hogy az elméleti vizsgára alaposan készüljenek fel, ami kemény dió, de csak egyszer kell megtanulni! Az elméleti vizsgák időpontjait úgy alakítottuk ki, hogy egy esetleges sikertelen vizsga esetén legyen lehetőség pótvizsgán részt venni a gyakorlati vizsga előtt, hiszen ez is a gyakorlati vizsgára bocsájtás feltétele.

Az elméleti tantárgyakból konzultációs lehetőséget biztosítunk előre egyeztetett időpontokban.

A kisgéphajó gyakorlati képzés ideje 1+1 nap. Az időpontot diákjainkkal külön egyeztetjük.

A +1 nap a vizsga előtti gyakorlónapot jelenti, amikor lehetőség nyílik felfrissíteni tudásunkat. Nem tölt ki egy egész napot.

 

Az elméleti vizsga helyszínének Budapestet jelöljük meg alapesetben, melyet a 1113 Bp, Váci út 188-as szám alatt tartanak. Ha van rá mód és igény, az alábbi helyszínekre tudjuk átjelentkeztetni diákjaink vizsgáját: Győr, Szeged, Miskolc, Siófok, Mohács. Ezt már a tanfolyamra történő regisztráláskor jelezni kell. Teszt alapú az elméleti vizsga, ami érintőképernyős, számítógépes. Témakörönként legalább 75%-os eredményt kell elérni. Az alábbi tantárgyakból lesznek tesztek:

Aki rendelkezik sport és kedvtelési célú kishajó vezetői engedéllyel, felmentést kap hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia és hajóelmélet, hajók szerkezete és építése, hajógéptan tantárgyakból.

 

 • Hajózási Szabályzat IV. szint (HSZ)
 • Hajózási ismeretek kisgéphajó
  • Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia
  • Hajóelmélet, hajóépítés, hajógéptan
  • Hajóvezetés tan IV. szint
  • Elsősegélynyújtás
  • Vitorlázás elmélet
 • Jogi ismeretek
 • Hajózási képesítésekről szóló rendelet
 • Vonalismeret

Amit a vizsgáról tudni kell

Gyakorlati vizsgán csak az vehet részt, aki az összes elméleti vizsgakörön megfelel.

A vizsgázó az alábbi, a vizsgabiztos által kiosztott feladatok végrehajtásával ad számot felkészültségéről. A hajóba történő beszállás előtt:

– A vizsgázó ismerteti a gyakorlati vizsga során érintett vízterületre vonatkozó helyi szabályokat, a vízi út hajózási viszonyait. A vizsgázó számot ad a vizsgabiztos által kiválasztott, az I. mellékletben feltüntetett csomó/csomók ismeretéről, használatáról, megkötési módjáról. A hajó indulásra történő előkészítése, ellenőrzése során a vizsgázók mindegyike, külön feladatot kap. A feladat meghatározásnak megfelelően, ezek végrehajtása szóban vagy gyakorlatban történik. A feladatok tárgykörei:

 • a hajótest
 • kormányberendezés, irányváltó és propulzió
 • a motor és az ellenőrző műszerei
 • a kötelező felszerelések
 • hajólevél, hajóbizonyítvány értelmezése / hajózáshoz szükséges okmányok
 • kötelező felszerelés ismertetése
 • mentőeszközök ismertetése és használata.

A vizsgázó megfelelt, ha hibapontjainak aránya (nem megfelelőnek értékelt elemek száma) nem haladja meg a 20%-ot. A vizsgabiztos utasítására, a vizsgahelyszín és a vizsgahajó adottságainak megfelelően, az alábbi hajóvezetői feladatokat kell gyakorlatban végrehajtani:

Kisgéphajó-vezető vizsga esetében

 • elindulás kikötőből, úszóműről, partról, bójáról más hajótól vagy horgonyról, kötélsorrend ismertetése,
 • a vizsgázó hajóvezetői ténykedése, feladatok kiosztása a hajó műveletezését segítő személyek számára,
 • hajózás lassú menetben, iránytartás, fordulás, „nyolcasok” végrehajtása,
 • szűk helyen való manőverezés (Y-forduló),
 • hajózás nagy sebességgel, siklásban (amennyiben a hajó alkalmas a siklásra), iránytartás, fordulás, trimmhelyzet megfelelő beállítása,
 • vízből mentés (csáklya használata megengedett),
 • kitérési és biztonsági szabályok ismerete, betartása,
 • hátramenet és hátrameneti fordulás,
 • kikötés úszóműhöz, parthoz, bójához más hajóhoz vagy horgonyra állás, kötélsorrend ismertetése,
 • megállás parthoz képest hegymenetben, völgymenetben.

A vizsgafeladatok elvégzése során (a vizsgázó hajóból történő kiszállása előtt), a vizsgabiztos döntése alapján, egyszeri alkalommal biztosítani lehet, hogy a nem megfelelően végrehajtott feladatot a vizsgázó újból megkísérelje kivitelezni, kivéve az alábbi kiemelt feladatokat, amikor a vizsga – a többi elvégzett vizsgafeladat sikerességtől függetlenül – „nem felelt meg (B)” minősítéssel zárul:

 • Mentés végrehajtása során a mentendő megközelítése rossz irányból történik (folyóvízen völgymenetben, állóvízen szél felől, illetve fél-, háromnegyed- vagy hátszélben).
 • Mentés végrehajtása során a mentendő a szél alatti vagy a sodrás alatti oldalon van a mentés pillanatában.
 • Amikor a mentendő a hajó mellett van a motor előre-, vagy hátramenetbe van kapcsolva.
 • A mentés meghiúsul, mert a mentendő a hajóból nem érhető el.
 • A hajónak a mentés pillanatában számottevő sebessége van.
 • A hajó felelős vezetője (oktató) szóbeli instrukciót ad, vagy beavatkozik a hajó vezetésébe.
 • A hajóvezetői vizsgafeladatok végrehajtása közben a közlekedési szabályok megsértése esetében.
 • Amennyiben a vizsga során, a saját vagy idegen hajó épsége vagy az emberek testi épsége veszélybe kerül.

A vizsgát „nem felelt meg (B)” minősítéssel kell lezárni akkor is, ha a vizsga végeztével a nem megfelelőnek értékelt vizsgafeladatok aránya meghaladja a kiadott összes feladat 30%-át.

  • a jelentkezési lap letöltése oldalunkról
  • meglévő hajós szolgálati könyv leigazolt fedélzeti szolgálati idővel
  • betöltött 18. életév gyakorlati vizsgán, betöltött 17. életév elméleti vizsgán (jelentkezéskor személyi igazolvány másolatot kell csatolni)
  • orvosi alkalmasság
  • nyilatkozat az úszástudásról (jelentkezési lapon)
  • minimum alapfokú iskolai végzettség (fénymásolat az iskolai bizonyítványról)
  • kiegyenlített vizsgadíj (igazolás csatolása szükséges)
  • aláírt képzési szerződés
  • erkölcsi bizonyítvány
  • gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki nem áll az adott vízi jármű vezetésétől való eltiltás hatálya alatt. Ezt a feltételt a Vizsgaközpont a hatósági nyilvántartás alapján ellenőrzi
  • aláírt képzési szerződés és Hajózási Hatóság által jóváhagyott képzés elvégzéséről szóló igazolás benyújtása

  A vizsgákhoz az alábbi igazolt szolgálati idővel és feltételekkel kell rendelkezni

  Hivatásos kishajó-vezetői vizsga (kisgéphajó és/vagy vitorlás kishajó):
  1.) hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány és fedélzeti szolgálatban eltöltött 12 havi – átkelőjáratban közlekedő hajó és vitorlás kishajó vezetéséhez 8 havi – hajózási gyakorlat, vagy
  2.) jóváhagyott kishajó-vezetői képzés igazolt elvégzése és fedélzeti szolgálatban eltöltött 14 havi – átkelőjáratban közlekedő hajón vagy vitorlás kishajón szerzett 10 havi – hajózási gyakorlat, vagy
  3.) kedvtelési célú kishajó-vezetői bizonyítvány és fedélzeti szolgálatban eltöltött 6 havi hajózási gyakorlat, vagy
  4.) fedélzeti szolgálatban eltöltött 16 havi – átkelőjáratban közlekedő hajón vagy vitorlás kishajón szerzett 12 havi – hajózási gyakorlat, vagy
  5.) szolgálati kisgéphajón szerzett 12 havi hajóvezetői gyakorlat, amelyet a hajózási hatóság igazol,
  6.) I. szintű vonalvizsga;

  Szolgálati célú kisgéphajó-vezetői vizsga feltételei:
  1.) hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány vagy jóváhagyott szolgálati kisgéphajó-vezetői, illetve hivatásos kisgéphajó-vezető képzésben vagy a szolgálati kisgéphajó-vezető vizsga tantárgyait magába foglaló egyéb képzés igazolt elvégzése és fedélzeti szolgálatban eltöltött 4 havi szolgálati célú vagy hivatásos hajózási gyakorlat, vagy
  2.) kedvtelési célú kishajó-vezetői bizonyítvány és fedélzeti szolgálatban eltöltött 3 havi hivatásos vagy szolgálati célú hajózási gyakorlat, vagy
  3.) fedélzeti szolgálatban 12 havi hajózási gyakorlat, amelynek igazolása a hajózási hatóság által, illetve szolgálati célú gyakorlat esetén annak a szervezetnek a vezetője által történik, ahol a gyakorlat megszerzésére sor került,
  4.) I. szintű vonalvizsga

A sikeres vizsgát követően a Hatóság 30 napon belül állítja ki a képesítéseket, melyet az ügyfélszolgálatukon vehet át, vagy egy Ön által megadott címre postázzuk. Elő- és utószezonban általában a határidőnél hamarabb, főszezonban néha csúszással állítja ki a hatóság az okmányt.

A hatósági vizsgadíj összege 60.000.- Ft+8.000.- Ft(vonalvizsga) amit a hatóságnak direkte kell elutalni, de nem feltétele a tanfolyamon való részvételnek, ezért nem kell a tanfolyamdíjával egy időben kiegyenlíteni. A befiztésről szóló igazolást iskolánk számára megküldeni a oktatás@vizenjo.hu e-mailcímre a többi dokumentummal egyetemben!

Magánoktatás: 12.700.- Ft/óra(oktató és hajó)

Pótvizsgák díja      

Írásbeli: 6.000.- Ft / tesztlap

Gyakorlati: 18.000.- Ft

Vizsga információk

 

Elméleti vizsga Gyakorlati vizsga(vitorlás+motoros)
Március 23.
Április 06. Április 19.
Május 04. Május 17.
Június 08. Június 21.
Július 13. Július 26.
Augusztus 17. Augusztus 30.
Szeptember 21. Október 04.
November 02. November 15.

Tanfolyamdíjak

Hivatásos vagy szolgálati célú kisgéphajó vezető (MOTOROS) tanfolyam díja: 105.000,- Ft

Hatósági vizsgaköltség: 63.000,- Ft

A jogosítvány (biztonsági kártyaformátumú okmány) kiállításának hatósági díja: 3.000,- Ft.

Gyakorló tesztrendszer: A tanfolyam díja tartalmazza!!! (120 napig díjmentes)

A vizsgabizottság kiszállási díját iskolánk átvállalja!

Orvosi vizsgálat díja: egyénileg

Pótvizsga vagy halasztott vizsga ügyintézése: 5.000.- Ft /fő/alkalom

Magánoktatás: 12.700.- Ft/óra(oktató és hajó)

Pótvizsgák díja:

 • írásbeli: 7.000.- Ft / tesztlap
 • gyakorlati: 18.000.- Ft/ hajó

 

A megkezdett elméleti vizsgát 1 éven belül be kell fejezni. Ha ez nem történik meg, minden tárgyból újra kell vizsgázni!

Elméleti és gyakorlati vizsga között maximum 18 hónap telhet el. Ha nem sikerül abszolválni, a teljes vizsgát újra kell kezdeni!

Sikertelen vizsga esetén pótvizsgadíj befizetésével és a pótvizsga jelentkezési lap kitöltésével lehet újra vizsgázni.

Az elméleti vizsgára nincsen kihatással az időjárás, így azt minden esetben megtartják. Kisgéphajó vezetői vizsga esetén minden időjárási körülményben végre kell tudni hajtani a feladatokat, tehát az időjárás nem befolyásolja a vizsga menetét.

Ha nem tud részt venni a vizsgán, azt e-mailben jelezni kell felénk legalább 48 órával a vizsga előtt. A képzőszervnek, vagyis nekünk legkésőbb a vizsgát megelőző munkanap délelőtt 9:00-ig el kell juttatnunk a lemondást a Hatósághoz. Az e-Hivatalon keresztül mindenki lemondhatja saját magának is.

Amennyiben ez nem történik meg, a hallgatónak a teljes vizsgadíjat újra be kell fizetni, ha legközelebb vizsgára jelentkezik!

Az KAV (vizsgáztatás)elérhetőségei:

Levelezési cím: KAVHajózási Vizsgáztatási Főosztály 1138. Budapest Váci út 188.

Telefonszám: +36 1 510 0101+36 1 814 1800

E-mail: hajozas@kavk.hu

A vizsgára hozza el személyi igazolványát és 2 db kéken vagy feketén író tollat. A vizsgák pontban 9-kor kezdődnek, ezért kérjük, legkésőbb 3/4 9-re jelenjen meg.